top of page

Reglementen

Ten behoeve van de veiligheid en paardrijplezier voor ons allen kent onze manege een aantal reglementen. Wij rekenen op uw medewerking.

Afmelden/inhalen

 • Afgemelde lessen zullen altijd in rekening gebracht worden. Inhalen is op eigen verantwoordelijkheid en dient u ook zelf bij te houden.

 • Afmelden minimaal 24 uur voor aanvang van de les. Ben je te laat met afmelden, dan is inhalen niet mogelijk.

 • Wanneer je jezelf minimaal 24 uur voor aanvang van de les afmeld, mag je je les inhalen binnen de 10 weken dat je leskaart geldig is.

 • Inhalen kan in overleg in een andere les of in de vorm van leasen (bij voldoende rijervaring), mits daar plaats voor is.

 • Vakanties, in de schoolvakanties, dienen minimaal 3 weken van te voren afgemeld te worden. Deze worden dan niet doorberekend en hoeven ook niet ingehaald te worden. Inhalen mág wel. Bij minder dan 3 weken van te voren geldt het inhaal reglement, mits er minimaal 24 uur van te voren is afgemeld.

 • Tijdens feestdagen gaan de lessen niet door, tenzij anders vermeld. De lessen worden dan niet doorberekend en hoeven ook niet ingehaald te worden. Inhalen mág wel.

 • Bij langdurige ziekte (bijvoorbeeld revalidatie) kan uw abonnement, mits in overleg, tijdelijk stopgezet worden.

Lesabonnement 

 • Alle abonnementen worden stilzwijgend verlengt.

 • Het bedrag van een lesabonnement dient binnen 14 dagen na aanmaak van de nieuwe kaart voldaan te worden.

 • Het lesabonnement kan contant of per bank betaald worden, u kunt bij ons uw voorkeur aangeven.

 • Er kan geen geld terug gevraagd worden bij afmelding van het abonnement.

 • Bij het stoppen van het lesabonnement dient u dit minimaal 3 lessen voor het einde van uw kaart aan te geven, anders wordt er automatisch een nieuw abonnement aangemaakt.

Huisregels

Voor iedereen geldt:

 • Een ieder dient zich rustig te gedragen binnen de accommodatie en  het daartoe behorende terrein.

 • Tijdens lessen en wanneer er ruiters rijden, dient het rond en nabij de rijbaan rustig te zijn.

 • Behoudens de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien. 

 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.

 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd en schoongemaakt.

 • Verboden te roken in het gebouw (waaronder de kantine, de stallen, de stalgangen en containers), in de rijbanen en te paard.

 • Het hele terrein is verboden voor honden.

 • Parkeren op het parkeerterrein voor de manege, trailers kunnen naast of achter de schuur geparkeerd worden.

 • Op het terrein dient stapvoets gereden te worden.

 • Auto's moeten op de daarvoor bestemde parkeerplaats geparkeerd worden.

 • Fietsen niet voor de deuren plaatsen, maar in de daartoe bestemde fietsenrekken (naast de schuur).

 • Het is verboden om zonder toestemming de boxen te betreden.

 • Het is verboden om andermans paarden/pony's te voeren. Manegepaarden/pony's in overleg met instructeur.

Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.

 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.

 • De beginnende ruiters c.q nieuwe klanten worden in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters in naar hun eigen niveau. 

Stalregels

Stalregels zijn opgesteld voor de veiligheid van mens en paard.

​​

 • De manegepaarden/pony's worden in de box of op de poetsplaats gepoetst en opgezadeld.

 • Het harnachement en de poetsspullen dienen na gebruik netjes opgeruimd te worden.

 • Het is niet toegestaan zelf stro, hooi en/of ander voer te pakken. Wanneer u stro, hooi en/of ander voer nodig heeft voor de trailer e.d. gelieve dit eerst te vragen aan het daartoe bevoegd stalpersoneel.

 • Hoeven gelieve in de stal uit te krabben voordat u deze verlaat en anders het gangpad aanvegen.

 • Het is niet toegestaan voer in de kasten onafgesloten te bewaren.

 • Het is niet toegestaan om in de stal/gangpaden uw paard/pony te bestijgen.

 • Bijrijders zijn toegestaan, mits dit voortijdig is gemeld dit i.v.m. risico.

 • Spuit- en poetsplaatsen netjes en schoon achterlaten voordat u deze verlaat.

 • Paarden/pony's dienen op een degelijke wijze vast te staan op de poetsplaatsen.

Rijbaanregels

Rijbaanregels zijn opgesteld om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarnaast zijn ze opgesteld om mede-ruiters niet te hinderen en de rijbanen netjes te houden.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384 teken te dragen.

 • Bij het rijden dienen de rijlaarzen/rijschoenen ruim in de beugel te zitten.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige (rij)schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.

 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden af te zijn en te losse kleding dient te worden uitgedaan.

 • Het voornemen om de rijbaan te betreden of te verlaten, moet luid worden aangekondigd met "deur vrij" en wacht tot hiervoor toestemming is verleend.

 • Op-en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren.

 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag ( dus rechts houden).

 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.

 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.

 • Het springen over een hindernis moet altijd luid worden aangekondigd wanneer er andere ruiters in de rijbaan rijden.

 • De mest dient uit de rijbaan verwijderd te worden en in de daarvoor bestemde mestbak gedeponeerd te worden.

 • Het is niet toegestaan te longeren en/of los te gooien in de binnen- en/of buitenrijbaan.

 • Bij privéles heeft de lesklant voorrang. Hierbij vervallen alle voorrangsregels.

 • Vraag toestemming aan uw mederuiters voordat u gaat springen en/of cavaletti lopen.

 • Springmaterialen na gebruik weer opruimen. 

bottom of page